Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny

Velkommen! Du har nådd fram til Demo Lyse, Norges nyeste tumleplass for de gode og uredde idéene. Den springer ut av Lyses egen avdeling for forskning, utvikling og innovasjon (FoU & Innovasjon). Her vil vi speile pågående og framtidig innovasjon på tvers av konsernet.

"Uten innovasjon ville Lyse sett svært annerledes ut gitt det rike utvalget av tjenester vi i dag kan tilby våre kunder"

– Eirik Gundegjerde
Alle Energi Telekom Velferd Region Forskning
Vis kategori: Alle
Demo Lyse Blogg
Triangulum: Stort europeisk smartbyprosjektI oktober 2014 ble Stavanger utpekt som fyrtårnby sammen med Eindhoven og Manchester i Triangulum-prosjektet. Triangulum er en del av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, og skal bidra til å skape smartere byer og samfunn. Fyrtårnbyene i Triangulum skal integrere energi, mobilitet og IKT i nye løsninger som ikke har vært vist tidligere.
Gå til prosjektet ›
Lyse IdéerLyse Idéer er en innovasjonskonkurranse som tar utgangspunkt i dagsaktuelle problemstillinger i samfunnet, regionen vår og potensielt innenfor Lyses virksomhetsområde. Vi samler deltakere med tverrfaglig bakgrunn fra Lyse konsernet og regionen, for å få til krysskoblinger på tvers av bransjer, sektorer og fagområder. Målet er at deltakerne, som jobber i grupper under Lyse Idéer, kommer frem til nye og innovative teknologier, produkter eller tjenester på den aktuelle problemstillingen.
Gå til prosjektet ›
VelferdRegion
Universell utforming av velferdsteknologiMålet med prosjektet er å utvikle metoder, prinsipper og styringsgrensesnitt som sikrer brukervennlig velferdsteknologi. Målet med prosjektet er å utvikle metoder, prinsipper og styringsgrensesnitt som sikrer brukervennlig velferdsteknologi.
Gå til prosjektet ›
Velferd
Smart EffektHvordan kan smarthusteknologi redusere energiforbruk og bevisstgjøre sluttbruker?Å redusere energiforbruk er nesten alltid det mest miljøvennlige alternativet knyttet til tilgjengeliggjøring av fornybar energi. Man unngår de klimautslipp som alltid vil følge av utbygging av ny fornybar energiproduksjon, samtidig som spart effekt kan brukes til å overgang fra fossilt drivstoff til elektrisitet.

Smart Effekt-prosjektet adresserer kjernen av de viktigste utfordringene ved innføring av energieffektiviseringsløsninger i "de tusen hjem": Dette gjelder økonomi, kompleksitet, tilgjengelighet og bevisstgjøring av brukere.
Gå til prosjektet ›
Energi
Smarte studentboligerNorges smarteste studentboligerSom en av hovedsamarbeidspartnerne til Mybox, har Lyse valgt å teste ut fremtidens smarthus- og kommunikasjonstjenester på studtenter ved Universitetet i Stavanger.
Gå til prosjektet ›
EnergiRegion
ENSEA prosjektetENSEA prosjeketet (European North Sea Energy Alliance) er et EU-prosjekt som tar sikte på å skape Europas sterkeste energiklynge fra land som ligger rundt Nordsjø-bassenget. ENSEA prosjeketet (European North Sea Energy Alliance) er et EU-prosjekt som tar sikte på å skape Europas sterkeste energiklynge fra land som ligger rundt Nordsjø-bassenget.
Gå til prosjektet ›
EnergiForskning
Bolig uten hindring - NAVSmarthusteknologi i forhold til omgivelseskontroll som hjelpemiddelBolig uten hindring er et prosjekt som er et utspring av prosjektet Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknolog (FUIV). I dialog mellom Stavanger kommune og NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland ble dette prosjektet etablert i 2012. Formålet med prosjektet var å få erfaringer ved bruk av smarthusteknologi hos en bruker med behov for omgivelseskontroll. Lyse har i dette prosjektet vært leverandør av all smarthusteknologi samt prosjektering og installering av alt teknisk utstyr.
Gå til prosjektet ›
Velferd
Smarte pasientromLive TV og omgivelseskontroll i pasientsengenProsjektet «Smarte pasientrom» inngår i innovasjonsprogrammet «Helse Stavanger 2.0», som er Stavanger Universitetssykehus strategiske satsing for å komme dagens og fremtidens utfordringer til helsevesenet i møte. Gjennom tilrettelegging og implementering av pasientnær teknologi, ønsker man å gi pasienter større grad av medvirkning i tillegg til at omsorgshender kan brukes der det trengs mest.

Gå til prosjektet ›
Velferd
Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknologiHvordan kan man gjøre det enklere og tryggere å bo hjemme i sin egen bolig?Dette prosjektet har som mål å gjøre det enklere og tryggere å bo hjemme i sin egen eksisterende bolig lengst mulig. De aller fleste brukere er opptatt av nettopp dette. Hele prosjektet er bygget opp rundt 3 ekte historier skrevet av hjemmesykepleiere i Randaberg og Stavanger kommune, og som beskriver situasjoner som de ofte møter.
Gå til prosjektet ›
Velferd
Safer@HomeSikrere hjem som kommer pasient, helsepersonell, kommuner og samfunnet generelt til gode.Sikrere hjem gjennom smarthus og velferdsteknologi som kommer pasient, helsepersonell, kommuner og samfunnet generelt til gode.
Gå til prosjektet ›
VelferdForskning
ArrowheadEuropas-største-automasjonsprosjektLyse er en av i alt 78 partnere i ett av de dominerende industrielle utviklingsprosjektene i EU. Med en ramme på over en halv milliard kroner (68 millioner eruro), skal prosjektet få fram mest mulig tilpassing mellom ulike systemer. Samspill og kommunikasjon mellom integrerte systemer og komponenter er nøkkelbegrep, og Lyse deltar for å bidra til at dette gir økt energieffektivisering og flere konkurransefortrinn i framtidens sluttbrukermarked.
Gå til prosjektet ›
Region
ERAC Big DataSkytjenester, Big Data og analyse av store datamengder - hva kan dette bety for oss i fremtiden?ERAC står for Efficient and Robust Architecture for the Big Data Cloud. dette er et forskningsprosjekt hvor det å behandle svært store datamengder, og ikke minst å kunne dra nytte av disse dataene står sentralt. Prosjektet ledes av Simula, med deltakelse fra UiS og UiO. Oracle er den andre hovedpartneren i prosjektet.
Gå til prosjektet ›
TelekomForskning
CIPSI-senteret ved UiSCentre for IP based Service Innovation er et nytt forskningssenter ved Universitetet i Stavanger.Centre for IP based Service Innovation er et nytt forskningssenter ved Universitetet i Stavanger, hvor industrielle aktørerer som Lyse og IBM er blandt de sentrale støttespillerne. Senteret har til hensikt å styrke anvendt IKT-forskning i Rogaland.
Gå til prosjektet ›
EnergiTelekomVelferdForskning
Cockpit CICockpit CI er et EU-prosjekt som addresserer sikkerhet i kritiske infrastrukturer.Et moderne samfunn har mange ulike infrastrukturer, men felles for dem alle er at de er kritiske for at samfunnet skal fungere. Det er derfor viktig at sikkerheten ivaretas, og at man er forberedt på uventede hendelser.
Gå til prosjektet ›
EnergiTelekom
Medieomtaler

Medieomtaler som dekker innovasjon og forskning hvor Lyse er involvert.

Les mer ›

Lyse FOU & Innovasjon

Lyse FoU & Innovasjon jobber med idéer og prosjekter som berører flere forretningsområder, samt utvikling av disruptive idéer.

lyse.no

Du kan gjøre våre ideer bedre

Idéer oppstår ofte hos en enkeltperson, men videreutvikling av en idé til innovasjon skjer nesten alltid i samspill mellom mennesker.

Les mer ›