Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Det er normalt å være annerledes
Det er normalt å være annerledes
I forbindelse med prosjektet UniSmart utforsker vi prinsipper og metoder for å sikre brukervennlighet innen velferdsteknologi. Strategien vi tar utgangspunkt i er universell design, også kalt inclusive design eller design for alle. Den grunnleggende ideen bak universell design er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne.

Når et produkt krever mer av brukeren enn hva brukeren selv er i stand til å mestre, blir produktet ubrukelig. Det er ikke brukerens skyld at han har for dårlig hukommelse, redusert førlighet eller for dårlig syn til å bruke produktet, ansvaret for brukbarhet ligger hos dem som utvikler det. Med universell design er tanken at produkter og/eller tjenester skal være tilgjengelige og anvendelige for så mange som mulig, uten behov for spesialtilpasninger.

Men hvem er disse «så mange som mulig» menneskene? Hva slags hensyn er det å ta? John Clarkson, professor ved universitetet i Cambridge, beskriver dem slik; Man ser menneskelig mangfold på tvers av nasjoner og over hele verden. Folk har forskjellig kroppsfasong og høyde, snakker forskjellige språk og dialekter, tilhører ulike kulturer og sosioøkonomiske grupper, har ulike fysiske og kognitive evner, har ulik erfaring med bruk av produkter og tjenester, har ulike preferanser, og ulike prioriteringer og ambisjoner i livet. Det er med andre ord normalt å være annerledes!

Man glemmer gjerne at funksjonsnedsettelser også kan være forbigående. Man kan ha brukket en fot eller en arm, ha tankene sine et helt annet sted, eller ha glemt brillene sine hjemme (Jeg klarer for eksempel ikke å finne kollegene mine i kantina hvis jeg har «glemt» at jeg bruker briller – det skjedde oftere før). Det er heller ikke rent få gangene jeg har observert stressede kolleger feile i å bruke kaffemaskinen, til tross for at dette går smertefritt under roligere omstendigheter. Er det deres feil? Nei, egentlig ikke. Lærer man mye av å observere folk? Ja.

Setter man brukeren i sentrum, kan man få en uvurderlig innsikt, forståelse og empati for deres behov, tanker og bruksmønster. Innsikt er et nøkkelord når man skal utvikle produkter som brukerne faktisk vil ha. Inclusive design er en slik brukersentrert designtilnærming. Kunnskap om inclusive design/universell design kan ha mange fordeler; Man får inspirasjon og kan oppdage muligheter for innovasjon. Man kan avdekke problemer og problemområder som ikke tidligere har blitt tatt stilling til. Man kan favne om en bredere kundegruppe og styrke konkurranseevnen. Og man blir bedre rustet til å oppfylle nåværende og framtidig lovgivning. Alt dette gjør det svært spennende å sette universell design i sammenheng med velferdsteknologi, nå gjenstår det å se hva UniSmart fører til.

Inclusive design is not just about good intentions – it is also about good business.

 

Blogghilsen fra Andrea Marie Stangeland

 

Litteratur:

Vavik, T. (ed.) (2009), Inclusive Buildings, Products and Services – Challenges in Universal Design, Tapir Academic Press, Norway.

Eikhaug, E. and Gheerawo, R. (2010), Innovating With People – The Business of Inclusive Design, Norwegian Design Council, Norway.

Siste blogginnlegg