Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Itte oljå? det er oss

Dagfinn Wåge

Leder FoU & Innovasjon | E-post
Dagfinn har mer enn 15 års erfaring med FoU, innovasjon og produktutviklingsarbeid i selskaper som Lyse, Altibox og Telenor. I Lyse Energi er hovedansvaret knyttet til FoU-prosjekter, prototyping, patentering, forretningsutvikling og pilotprosjekter.
Itte oljå? det er oss
Først av alt velkommen til demo:lyse. Dette er et nettsted som viser mye av det Lyse-konsernet jobber med når det gjelder FoU og demonstrasjonsprosjekter. Det vil også være et sted hvor vi deler våre meninger innen dette fagfeltet, og hvor du som leser også kan gi din tilbakemelding til oss.

Mange i Norge og særlig i Stavanger-regionen spør seg om hva vi skal leve av etter oljen. De vanligste svarene inneholder ord som mat, marin næring og kultur. Men det finnes også miljøer som snakker om innovasjon, nyskaping og entreprenørskap. I Lyse har vi sterk tro på at innovasjon medfører nye muligheter og etablering av ny virksomhet. Da konsernet startet med Altibox-satsingen i 2003, var antallet IKT-ansatte ca. 30. Nå 10 år senere har denne andelen vokst til mer enn 400.

I ly av en sterk oljebransje har det altså vokst fram en stadig mer kraftfull næring hvor IKT og kunnskap står sentralt.

Og begrepet tjenesteutvikling ser ut til stadig å ta nye former.

Den siste tilveksten er tjenester basert på velferdsteknologi. Vi har gjennom de siste 2 årene sett en spennende utvikling hvor private selskap, offentlige aktører som kommuner, og akademiske miljøer som UiS og IRIS skaper nye tjenester basert på reelle brukerbehov. Parallelt med dette har Lyse etablert et nytt forretningsområde kalt Lyse Smart, med vekt på å industrialisere og kommersialisere denne type tjenester.

Men for å få fram reelle behov, må man være villig til å teste ut alt det nye i praksis. Og nå begynner vi å nærme oss kjernen i hva innovasjon betyr i Lyse-konsernet. Vi tror at i det er kombinasjonen av teori og praksis som gir grobunn for den ultimate innovasjonen. Et godt eksempel på dette er pilotprosjektet «Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknologi» og forskningsprosjektet «Safer@home». Her bor vår Phd-student ved IKT-instituttet i framtidens studentbolig, som også er fullstappet av ny teknologi og sensorer. På denne måten kobles teori og praksis effektivt sammen. Og vår Phd-student ved Institutt for helsefag vil jobbe konkret med opplæring og trening knyttet til helt nye løsninger og bruk av videokommunikasjon.

Gjennom en slik modell får disse studentene en sterk og helt nødvendig tilknytning til praktiske problemstillinger.

Lyse har gått fra å være et energiselskap til også å levere bredbåndstjenester gjennom Altibox. Og med de nye Smartly-produktene utvides tjenesteutvalget. Men dette betyr også at vi har beveget oss over i markeder hvor utviklingstakten går meget raskt. Og i slike markeder er innovasjon og evnen til å fornye seg helt avgjørende for å overleve. Vi må til og med være villige til å teste ut tjenester som på sikt kan svekke våre egne tjenester (kannibalisering). For alternativet vil være at andre vil gjøre det i stedet.

I tillegg har Lyse som selskap et klart ansvar for å kunne skape nye næringer og virksomheter i egen region, noe som i seg selv er en meningsfylt oppgave. Det er derfor avgjørende at Lyses innovasjonsaktiviteter støtter opp om lokal verdiskaping og aller helst kortreiste produkter og tjenester.

Og noe av det aller viktigste er å støtte de gode initiativ som allerede er i gang i vår region for å fremme innovasjon og nyskaping. Ungt Entreprenørskap er et utmerket eksempel på dette. Her opplever ungdommer hvor morsomt og viktig innovasjon er. Startup-weekend og Lyses egen Lyse idèer er andre eksempler der frivillige gjør en stor innsats for nettopp å skape det «me ska leva av itte oljå».

Lyse sin FoU & Innovasjonsavdeling skal gjøre det vi kan for å bidra til dette!

Siste blogginnlegg