Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Jeg teller meg. Skal jeg telle deg også?

Gunnar Crawford

Senior forretningsutvikler | E-post | @gunnarc
Gunnars har lang fartstid i IT- og telekom-bransjen, og har arbeidet i Lyse-konsernet siden 2004. I dag jobber han i Lyse FoU & Innovasjon, hvor hverdagen består av prototyping, uttesting av ny teknologi, prosjekter og demonstrasjoner.
Jeg teller meg. Skal jeg telle deg også?
Etter å ha tilbragt nok en uke på "the International Consumer Electronics Show (CES)", er det spesielt en trend som utpeker nevneverdig: "Fitness tech"

"Fitness tech" kan på godt norsk beskrives som teknologi for trening, aktivitet og bedring av fysisk helse (treningsteknologi).  Utviklingstakten innenfor dette feltet vil få store konsekvenser som treffer helt inn i kjernen av dagens helsetjenester, selv her i Norge.

Treningsteknologi er ikke noe nytt på CES, det har vært der helt siden 2011. Det startet enkelt med spillteknologi for å få deg opp fra sofaen, og gikk videre til interaktive treningsprogram og virtuelle trenere, for nå de siste årene å ha full fokus på mobilapplikasjoner som utnytter sensorene i smarttelefonen og kroppsnære sensorer, såkalte wearables.
Eksempler på de mer fremgangsrike er Fitbit, Jawbone UP og Endomondo.

Paralelt med dette har det hele veien vært utstilt produkter fra den mer helsenære teknologien, under navnet "Digital Health Summit". CES er først og fremst en messe for konsumentteknologi, men det dukker stadig opp nye selskaper med utstyr og løsninger som tidligere kun var tilgjengelig gjennom offentlige-/ profesjonelle helsetjenester.
Her er Ihealth og Withings blant de mest kjente. Begge to selger nå utstyr gjennom butikker som Apple Store og Elkjøp. 

Jeg kunne også fortalt en del om "Silver Summit", med spesiell fokus på velferdsteknologi og tjenester for eldre, men det får vi ta ved en annen anledning.

Av disse tre områdene virker treningsteknologien å ha mest vind i seilene. Denne kategorien hjelpes av stadig mer avanserte sensorer og aktuatorer, både frittstående og de som kommer innebygget i telefonene, populært omtalt som "Microelectromechanical systems (MEMS)".
En annen viktig fordel denne kategorien har er at de ikke trenger godkjennelser og garantier på linje med medisinsk utstyr, og de har fri markedsadgang uten å måtte forholde seg til regulatoriske bestemmelser i hvert land de ønskes solgt i. Det gir produktene et verdensmarked med tilhørende volum, og det vil derfor være relativt lett å utøke treningsteknologien til også å omfatte helsenære sensorer som er "gode nok" uten at de nødvendigvis er sertifiserte medisinske sensorer. 

Etter å ha saumfart messegulvet på CES, og deltatt på flere konferansesesjoner, så jeg også en annen spennende trend innenfor samme felt: Det dukker nå opp plattformtilbydere, som vil la forbrukeren, treningsstudioet og legene, registrere sine eller sine kunders/ pasienters sensorer, for felles innsamling på tvers av merke og modell. 

Så hva vil dette bety?

For forbrukeren:
1) Forbrukerne kommer til å måle og forsøke å forstå kroppen og kroppens signaler i mye større grad selv. Det finnes nå en trend/ bevegelse som Wired Magazine har kalt "det kvantifiserte jeg", hvor brukere samler vitale kroppsdata for å kunne dokumentere, forstå, forutsi utvikling, og til og med konkurrere med andre. Dette vil øke i takt med lansering av ny treningsteknologi.
2) Forbrukerne kommer til å forsøke, basert på innsamlet data, å kurere eller påvirke kroppen i ønsket retning, fortrinnsvis uten hjelp av legemidler eller innspill fra helsepersonell eller trenere.
3) Forbrukerne vil lagre trenings- og helsedata hos den leverandøren som tilbyr de enkleste systemene og metodene for innsamling og deling. Sikkerhet vil være viktig, men sannsynligvis trumfer enkelhet i bruk eventuell skepsis eller motforestillinger mot å lagre data i spesifikke firma eller land.
4) Forbrukerne vil søke leger som er villige til å se på og utnytte innsamlede data, og som samtidig tilbyr å bruke samme teknologi til opptrening og oppfølging. 

For offentlige og private helseaktører:
1) Vi vil se et forsøk på å nekte å bruke data som brukeren selv har samlet inn under unnskyldningen av at det er "ikke verifiserte eller garanterte data"
2) Det vil dukke opp leger, private helseforetak og andre private aktører som tilbyr analyse av helsedata. Dette har potensiale til å endre hele helsenæringen, og ikke minst hvordan leger arbeider, og kan ende opp med å flytte brukere fra det offentlige til det private! 
3) Det vil dukker opp leger og private helseforetak som tilbyr helse- og treningsteknologi som del av behandling, rehabilitering og oppfølging. 

(og: Farmaindustrien vil sannsynligvis føle seg presset til å følge på, både for å lære, men også for å ha et alternativ til medisinen de tidligere solgte)

For data:
1) Vi vil se datainnbrudd og helsedata på avveie.
2) Data vil bli solgt til forsikringsselskaper. Data vil bli brukt til å nekte forbruker å kjøpe forsikringer, og på samme tid tilby rimeligere forsikring til de som har, eller er villige til å dele, data som anses som "innenfor" den profilen selskapene ønsker.
3) Forbrukerne vil ønske innstramming, regulering og sannsynligvis nasjonalt kontrollerte databanker.
4) Det vil oppstå ny forretning basert på innsamlede data (Spesialisttjenester, datamining og analyse etc.)

Så hva er min konklusjon så langt?

Det er vanskelig å se langt inn i glasskula. Men dette får store konsekvenser, selv på relativt kort sikt (2-3år). Om de er positive eller negative vil tiden vise. 
Jeg ser farene for misbruk, men jeg opplever foreløpig bare fordelene slik teknologi gir. Jeg konkurrerer med mine kolleger om å gå lengst mulig hver dag, noe som gjør at jeg heller går i trapper enn å ta heis, samtidig som jeg konkurrer med venner og fremmede i ulike virtuelle joggekonkurranser.
Og kanskje aller best: Jeg lærer egen kropp å kjenne, og vet fort om utviklingen går i positiv eller negativ retning.

Derfor velger jeg, enn så lenge, å være som geitekillingen i eventyret: Jeg er liker å telle og å bli telt! 
(Men kanskje endrer jeg mening hvis noen vil konkurrere i puls eller blodtrykk….)

Søk meg opp på Endomondo eller Fitbit eller noe!

 

Siste blogginnlegg