Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Lyse sine FoU & Innovasjon-trainees er nå på plass!

Dagfinn Wåge

Leder FoU & Innovasjon | E-post
Dagfinn har mer enn 15 års erfaring med FoU, innovasjon og produktutviklingsarbeid i selskaper som Lyse, Altibox og Telenor. I Lyse Energi er hovedansvaret knyttet til FoU-prosjekter, prototyping, patentering, forretningsutvikling og pilotprosjekter.
Lyse sine FoU & Innovasjon-trainees er nå på plass!
I løpet av sommeren har begge våre FoU & Innovasjon trainees kommet på plass. Med dette har Lyse tatt det første skrittet på veien for at ferdig utdannede kandidater kan ha et alternativ til et rent akademisk løp som Phd-student innen FoU og innovasjonsarbeid, og vi som bedrift får tilgang til viktig ny kompetanse og ressurser.

Samlet fikk vi inn mer enn 50 søkere til disse to stillingene, og tilnærmet samtlige hadde riktig og relevant bakgrunn. Mange av søkerne hadde mastergrad innen entreprenørskap og innovasjon.

En gjennomgående tilbakemelding fra våre intervjuer og søknader var: «Det finnes svært få stillinger innen praktisk innovasjon i norsk næringsliv». Dette ble også bekreftet ved at søkerne kom fra hele landet og at flere av dem ville tilbake etter utenlandsstudier. 

Så vi er ikke i tvil om at det er et sterkt behov for denne type trainee-stillinger innen FoU og Innovasjon i norsk næringsliv. Og her hviler det et særskilt ansvar på de større og etablerte bedriftene i Norge for å få dette til. Men for at det skal skje må det følges opp i virkemiddelapparatet. Vi har vanskelig for å se noen enkeltordning som i samme grad vil øke innovasjonsgraden i norsk næringsliv som en 50% medfinansiering av FoU & innovasjon trainees. Så herved gis utfordringen – til Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet.

For ytterligere begrunnelse for viktigheten av en slik trainee-ordning, se mitt forrige blogginnlegg her.

Vi er sikre på at vi skal få stor glede av den nye kunnskapen og kompetansen våre to trainees kommer med til Lyse sin FoU & innovasjonsavdeling.

Velkommen Pari og Birger! Dette blir spennende!  

Siste blogginnlegg