Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Trainee hos Lyse FoU & Innovasjon: Unike muligheter

Dagfinn Wåge

Leder FoU & Innovasjon | E-post
Dagfinn har mer enn 15 års erfaring med FoU, innovasjon og produktutviklingsarbeid i selskaper som Lyse, Altibox og Telenor. I Lyse Energi er hovedansvaret knyttet til FoU-prosjekter, prototyping, patentering, forretningsutvikling og pilotprosjekter.
Trainee hos Lyse FoU & Innovasjon: Unike muligheter
Lyse FoU & Innovasjon har startet jakten på gode hoder som kan jobbe praktisk sammen med oss. Dermed tråkker vi nye spor for å rette opp skjevheter i dagens norske trainee-ordninger.

I Norge har vi mange gode støtteordninger fra ulike aktører innen virkemiddelapparatet. En av disse ordningene er Næringslivs Phd- ordningen. Her inviteres bedriftene med på et spleiselag hvor Norges Forskningsråd betaler 50% av utgiftene for at en ansatt velger å gå ut av sin stilling for å kunne forske på et avgrenset fagområde og få opparbeidet seg viktig spisskompetanse for bedriften.

Og dette er en fin ordning for de bedriftene som har et slikt behov. Men hva om behovet noen ganger er det motsatte? At bedriften trenger nyutdannede kandidater med ny kunnskap som kan gå rett inn i reelle FoU og innovasjonsprosjekter? Og kanskje finnes det etter hvert også kommuner som har behov for det samme?

For oss i Lyse er i alle fall dette behovet tilstede. En FoU & Innovasjons-traineeordning vil ha mange fordeler. Det gir oss helt ny kunnskap gjennom nyutdannede kandidater, samtidig som det gir oss flere hender som kan jobbe praktisk med innovasjon. Å studere innovasjon er smart.

Men for virkelig å få dette inn under huden må man jobbe med innovasjon i praksis. Og når de er ferdig med sin periode, vil traineene ha en perfekt kompetanse mellom teori og praksis som både våre egne forretningsområder og andre bedrifter vil dra stor nytte av.

Tradisjonelle ordninger gir kandidatene en bred innføring ved at de fordeler sin periode mellom ulike deler av virksomheten. Men denne modellen tror vi ikke fungerer like bra når vi ønsker at en trainee skal jobbe i konkrete innovasjonsprosjekter over tid. En annen typisk egenskap ved slike ordninger er at de ofte utelukkende rekrutterer kandidater med universitets- eller høgskole-bakgrunn. Vi tror at mye av den beste innovasjonen skjer i samspillet mellom teoretisk og praktisk kompetanse, så vi søker derfor også etter en trainee som har en sterkere yrkesfaglig profil. 

Så finnes det  ordninger i virkemiddelapparatet som også kan støtte flyt av kompetanse og kunnskap ”andre veien”? Våre undersøkelser viser at det er stor forståelse for behovet for trainees i FoU og Innovasjonsintensive bedrifter. Men det finnes ingen ordninger i det norske virkemiddelapparatet som kan støtte slike ordninger, slik tilfellet er i Nærings-Phd ordningen. Det synes vi at noen burde ta tak i, slik at nyutdannede kan ha et praktisk innovasjonsalternativ til den mer teoretiske doktorgradsutdanningen, i tillegg til det å gå rett ut i jobb. 

Vi mener at forskning er svært viktig for Norge som nasjon, men like viktig er vår evne til å kunne omgjøre forskningsresultater til nyttige og kommersialiserbare tjenester og produkter.
Eksemplets makt er stor, så Lyse ønsker derfor å gå foran ved å ansette det vi tror blir Norges første FoU & Innovasjons-trainees. Og håper at virkemiddelapparatet følger etter.

Her kan du lese mer om de nye mulighetene.

 

 

Siste blogginnlegg