Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Om Demo:Lyse

Om Demo:Lyse

Velkommen til Demo:Lyse! Her finner du informasjon om ulike FoU og innovasjonsprosjekter i Lyse konsernet.

Innovasjon skjer ikke i et vakum, men idet ulike personer og miljøer møtes. Derfor er dette nettstedet viktig for oss. Ettersom vi har stor tro på kombinasjonen mellom teori og praksis, vil prosjektene enten være pilotprosjekter eller forskningsprosjekter.

Men FoU og pilotprosjekter er bare starten på prosessen fram til å oppnå ekte innovasjon, nemlig at kunder og brukere tar ibruk produkter og tjenester, eller at nye prosesser og forretningsmodeller trer i kraft.

Noen av prosjektene får også oppmerksomhet utenfor Lyse, og du kan lese om medieomtalene her.

Metodikk - Hvordan vi arbeider

FoU fasen
I denne første fasen forskes det gjerne på uløste problemstillinger og mer teoretiske utfordringer, og gjøres alltid sammen med akademiske partnere som for eksempel Universtiet i Stavanger. Men også utforsking av helt nye konkrete produkt eller tjenesteidèer kan ligge i denne fasen.
Proof of Concept fasen
I denne fasen finner vi prototyping samt utprøving av prototyper på nye produkter og tjenester i praktiske pilotprosjekter. Her får vi prøvd ut hvordan kunder og brukere faktisk tar i bruk prototypene, og hva de liker og ikke liker. Hvordan produkter og tjenester brukes er også viktig å finne ut av, derfor er evaluering en viktig del av denne fasen. Utvikling av enkle forretningsplaner inngår også her.
Proof of market fasen
Når vi har funnet ut hvilke produkter og tjenester som er godt likt og brukes mye, kan disse enten kommersialiseres i et nytt prosjekt eller selskap i Lyse konsernet, det kan skilles ut i et eget selskap (spin-out), eller tas opp i et av de eksisterende forretningsområdene. Og for å få testet ut de kommersielle og industrielle prosessene (for eksempel markedsføing, leveranseprosesser, drift, støttesystemer) må produktene og tjenestene testes ut i realistiske omgivelser og i større skala. Dette vil ta ned risiko for full lansering, samt bidra til at prosesser forbedres og at "barnesykdommer" fjernes.
Markedsutrulling fasen
Innovasjon betyr for oss at et produkt, tjeneste eller prosess selges og tas ibruk i et marked. Steg 3 og 4 er de absolutt vanskeligste stegene å lykkes med, og i fase 3 er det helt nødvendig at vi kombinerer industriell og kommersiell kompetanse med erfaring hentet fra FoU og pilotprosjekter.