Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Open Innovation

Du kan gjøre våre ideer bedre

Idéer oppstår ofte hos en enkeltperson, men videreutvikling av en idé fram til en innovasjon skjer nesten alltid i samspill mellom mennesker.

Begrepet åpen innovasjon oppsto første gang i Silicon Valley for å beskrive at bedrifter ofte jobbet sammen for å realisere en idé. Men begrepet omfatter også det at en større bedrift skiller ut idéer som ligger langt fra kjernevirksomheten i egne selvstendige små oppstartsselskaper.

Vi definerer åpen innovasjon også som at vi er åpne for tilbakemeldinger og innspill fra andre.

Så her kan du gi dine innspill.

Mitt forslag
Jeg har lest og forstått vilkårene for innsendelse.

Lukk

Vilkår for innsendelse

Lyse FoU & Innovasjon kan bruke dine innspill og kommentarer i vårt arbeid for å utvikle våre nye produkter og tjenester.

Har du en idé du ønsker å holde for deg selv skal du ikke legge den inn her.