Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Arrowhead
Arrowhead
Lyse er en av i alt 78 partnere i ett av de dominerende industrielle utviklingsprosjektene i EU. Med en ramme på over en halv milliard kroner (68 millioner eruro), skal prosjektet få fram mest mulig tilpassing mellom ulike systemer. Samspill og kommunikasjon mellom integrerte systemer og komponenter er nøkkelbegrep, og Lyse deltar for å bidra til at dette gir økt energieffektivisering og flere konkurransefortrinn i framtidens sluttbrukermarked.


Tingenes internett er rundt oss på alle kanter, og det er viktig for dem som står bak prosjektet at det lykkes i å utvikle sterkest mulig interoperabilitet uavhengig av hvilke systemer og enheter det er snakk om. Eller som koordinatoren, professor Jerker Delsing ved Luleå Tekniske Universitet (LTU) sier:

"I framtiden vil det være milliarder av sammenknyttede enheter i verden. Formålet med Arrowhead er å utvikle moderne teknologi som gjør at disse enhetene kan kommunisere og utveksle tjenester med hverandre. Dette vil bidra til å få ned forbruket av vann og energi og redusere konsekvensene for miljøet. Kjernen i vår teknologi må være så enkel at den virker i komplett forskjellige enheter".

Dette er et omfattende og vidtfavnende prosjekt, som siden starten i mars 2013 har hatt med i alt 78 partnere fra industri og akademia. Lyse kom med fra starten av, i et norsk konsortium der også dør- og vinduprodusenten NorDan på Moi i Rogaland deltar. NorDan og Lyse er industrielle partnere med ansvar for testing av løsninger. Ledelsen i den norske delen står Sintef for. Prosjektet skal pågå fram til 2018, og Lyse vil ta ansvar for i alt 3 demoer, hvorav den første skal foregå sommeren 2014. Lyse vil  teste ut ulike sensorer og aktuatorer i bomiljøer med vekt på sikkerhet, velferd, komfort, enerieffektivisering og kompatiblilitet innad i Arrowhead. Arrowhead er et Joint Undertaking-prosjekt under EUs industrisammenslutning Artemis.

Problemstillingene generelt i det euopeiske prosjektet spenner fra overvåking av gruver, styring av fjernvarme, lading av elbiler og vedlikehold av flymotorer til kulelagerslitasje og strømsparing ved hjelp av heiser. 12. til 14. juni 2014 er Lyse vertskap for Arrowheads generalforsamling (General Assembly).

Ledes av:

SINTEF ICT Oslo

Omfang:

For Lyse: 48 månedsverk

Varighet:

2013 til 2018

 

 

 

Partnere

Støttespillere

Demo Lyse prosjekter

Vis kategori: Alle