Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Bolig uten hindring - NAV
Bolig uten hindring - NAV
Bolig uten hindring er et prosjekt som er et utspring av prosjektet Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknolog (FUIV). I dialog mellom Stavanger kommune og NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland ble dette prosjektet etablert i 2012. Formålet med prosjektet var å få erfaringer ved bruk av smarthusteknologi hos en bruker med behov for omgivelseskontroll. Lyse har i dette prosjektet vært leverandør av all smarthusteknologi samt prosjektering og installering av alt teknisk utstyr.

Mål

Er smarthusteknologien blitt moden nok til å erstatte omgivelseskontroll? Den begynnende satsningen på velferdsteknologi tyder på at smarthus kan bli tatt i bruk i større skala både av privatpersoner og som løsninger innen kommunale tjenester.

Bolig uten hindring er et prosjekt som er et utspring av prosjektet Felles utviklingsprosjekt innen velferdsteknolog (FUIV). I dialog mellom Stavanger Kommune og Nav hjelpemiddelsentralen i Rogaland ble dette prosjektet etablert i 2012. Formålet med prosjektet var å få erfaringer ved bruk av smarthusteknologi hos en bruker med behov for omgivelseskontroll.  Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. Erfaringene vil bli benyttet i en videre vurdering av forholdet mellom hjelpemidler hjemlet i folketrygdloven og velferdsteknologi, der finansieringsansvaret er uklart.

 

Omfang

Lyse har i dette prosjektet vært leverandør av all smarthusteknologi samt prosjektering og installering av alt teknisk utstyr.

- Gardinstyring
- Dørstyring
- Vindusstyring
- Lysstyring
- Varmestyring
- SIP dørtelefon
- Innbruddsalarm
- Brannvarsling.(koplet mot brannvesen).
- Vannsensor(vannlekasje).
- Komfyrvakt.
- Altibox Internett, tv og ip-telefoni.

Siden smarthus ble tatt i bruk på 90-tallet, har det vært diskutert om dette kunne innvilges som et teknisk hjelpemiddel hjemlet i lov om folketrygd. Det har imidlertid vært både tekniske, organisatoriske og finansielle hindringer mot å ta smarthusteknologi i bruk i større omfang.

Varighet

Analyse og evaluering

Demo Lyse prosjekter

Vis kategori: Alle