Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
CIPSI-senteret ved UiS
CIPSI-senteret ved UiS
Centre for IP based Service Innovation er et nytt forskningssenter ved Universitetet i Stavanger, hvor industrielle aktørerer som Lyse og IBM er blandt de sentrale støttespillerne. Senteret har til hensikt å styrke anvendt IKT-forskning i Rogaland.

CIPSI-senteret ledes av Professor Chunming Rong ved Institutt for Elektronikk og Databehandling. Lyse har i flere år arbeidet for at IKT-forskningen må styrkes i Rogaland, og i 2012 ble CIPSI-senteret etablert ved UiS. Som navnet tilsier legges det særlig vekt på tjenesteinnovasjon i tett samspill med industrielle aktører.

Senteret skal særlig adressere forskning som ligger i grenselandet mellom IKT og andre bransjer. Det første eksemplet på et slikt felt er integrerte operasjoner som ligger i grenselandet mellom Olje og Gass og IKT. Men senteret har også fokus på to andre bransje-grenseland; Helse og Omsorg og Energi.

I grenselandet mellom Helse og Omsorg og IKT finner vi det som ofte kalles velferdsteknologi, hvor ofte bruk at sensorer og aktuatorer og data står sentralt. Her vil tema som dataanalyse, distribuerte systemer, datasikkerhet finnes, samtidig som det også er meget viktig å knytte helse og omsorgsforskere til senteret. Her vil tema som opplæring, organsiering av helse og omsorgssektoren og pasientsikkerhet være noen av fokusområdene.

Mellom energi og IKT finner vi nye forskningsområder innefor smartgrid, prosumer-modeller, smarte energitjenester og energieffektivisering. Og denne aktiviteten er også knyttet mot CENSE-senteret som jobber med bærekraftig energiproduksjon.

Mer informasjon om senteret finner du på http://www.cipsi.org/

Demo Lyse prosjekter

Vis kategori: Alle