Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Cockpit CI
Cockpit CI
Et moderne samfunn har mange ulike infrastrukturer, men felles for dem alle er at de er kritiske for at samfunnet skal fungere. Det er derfor viktig at sikkerheten ivaretas, og at man er forberedt på uventede hendelser.

Smartgrid er et begrep man stadig oftere møter når man snakker om fremtidens energiforsyningssystemer. Cockpit CI (critical Infrastructures) er et EU-prosjekt som særlig addresserer de nye sikkerhetstrusler som oppstår når strømnettet blir smartere og mer automatisert. SCADA-systemer står sentralt i dette arbeidet.

Dette er Lyses første EU prosjekt, og vi har en mindre rolle i prosjektet. Vi har et særlig ansvar for å gjennomgå og validere de ulike scenarier og løsningsforslag som de andre partnerene i prosjektet utarbeider.  Det er Lyse IT som representerer konsernet i dette prosjektet.

Demo Lyse prosjekter

Vis kategori: Alle