Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
ERAC Big Data
ERAC Big Data
ERAC står for Efficient and Robust Architecture for the Big Data Cloud. dette er et forskningsprosjekt hvor det å behandle svært store datamengder, og ikke minst å kunne dra nytte av disse dataene står sentralt. Prosjektet ledes av Simula, med deltakelse fra UiS og UiO. Oracle er den andre hovedpartneren i prosjektet.

ERAC er et forskningsprosjekt som støttes av VERDIKT- programmet og hvor to Ph.D- studenter er knyttet til Universitetet i Stavanger med sitt CIPSI senter.

I tett samarbeid med Oracle, Simula, Universitetet i Oslo, og Universitetet i Stavanger er målet å bli ledende på kjerneområder som cloud computing som skal danne ryggraden for tjenester og applikasjoner i fremtidens internett. De utvalgte kjerneområder er : (i) kommunikasjonsteknologi og infrastruktur (ii) sikkerhet, personvern og sårbarhet. Konsortiets hovedvekt ligger på utvalgte problemområder hvor dagens cloud computing- teknologi har begrensninger slik som; rask elastisitet, skala, virtualisering, enkelhet og energieffektivitet.

For mer informasjon se: http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1253976841466&pagename=verdikt/Hovedsidemal&p=1226993814918

Demo Lyse prosjekter

Vis kategori: Alle