Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Smart Effekt
Smart Effekt
Å redusere energiforbruk er nesten alltid det mest miljøvennlige alternativet knyttet til tilgjengeliggjøring av fornybar energi. Man unngår de klimautslipp som alltid vil følge av utbygging av ny fornybar energiproduksjon, samtidig som spart effekt kan brukes til å overgang fra fossilt drivstoff til elektrisitet.

Smart Effekt-prosjektet adresserer kjernen av de viktigste utfordringene ved innføring av energieffektiviseringsløsninger i "de tusen hjem": Dette gjelder økonomi, kompleksitet, tilgjengelighet og bevisstgjøring av brukere.

"It is difficult to overstate the importance of energy efficiency, which is nearly always cost effective in the long run, helps cut emissions, and enhances energy security. ...Yet, a lack of incentives and noneconomic barriers continue to block broader uptake" (International energy agency - Energy technology perspectives 2012)

Mål: 

Smart Effekt-prosjektet har to hovedmål:
Mål 1: Å bevise økonomisk og miljømessige gevinst for sluttbruker (husstand), gjennom bruk av smarte, brukervennlige og integrerte teknologiløsninger.
Mål 2: Å bevisstgjøre sluttbruker i forhold til eget energikonsum, og derigjennom få dem til å "bry seg".

​Prosjektet ønsker også å belyse at AMS-utrullingen bør brukes som verktøy for å muliggjøre energieffektivisering i stor skala.

Omfang:
Prosjektet har rekruttert 40 hustander med følgende krav:

 • De må ha elektrisk strøm som hovedenergikilde.
 • Husstandene må også ha sendt inn nøyaktige målerstander i løpet av siste år, eller ha deltatt i pågående AMS-pilot med automatisk avlesning av målerne, slik at forbruk før og etter installasjon av smart utstyr effektivt kan måles og dokumenteres. (Målingene må kunne temperaturkorrigeres).
 • Deltagelse i prosjektet krever installasjon av nyeste AMS-måler for sammenkobling med en Smart Hus controller (hjerne/ styringsenhet).
 • Deltagelse forutsetter eksisterende bredbånd.


Husstandene har fått installert følgende:

 • Smart styring av 3 varmesoner, inkludert skedulering og mulighet for fjernstyring via enheter som nettbrett, smarttelefoner og web.
 • Styring av inntil 7 lyskilder, inkludert skedulering og mulighet forstyring via enheter som nettbrett, smarttelefoner og web. (multiflatestyring).
 • Fysiske trykkbrytere og egne "scenario-brytere" (dag/natt og hjemme/borte) for å forenkle styring av mange enheter/tjenester/rom og boligen i sin helhet.
 • Ny AMS-basert strømmåler Smart Hus controller for intelligent styring av alle enheter («husets hjerne»).Denne er også forberedt på å styre fremtidens Velferdsteknologi og Alarmtjenester.

Brukerne har fått tilgang til en applikasjon til installasjon på egne enheter som nettbrett, smarttelefoner og web.
Denne applikasjonen gir:

 • Styringsmuligheter for både lys og varme i samme grensesnitt
 • Forbruksvisning
 • Økt enkelhet gjennom det vi kaller scenariostyring, hvor kombinasjonen av lys og varme svært enkelt kan styres, enten på rom eller husnivå
 • Mulighet for å fjernstyrestyre lys/varme via mange ulike flater.
  Vi tror at enkelhet også vil forsterke energibevissthet og effekten av smart styring. Styring av varme og lys vil også kunne gjøres når man ikke er i hjemmet, ved hjelp av en nettbasert tjeneste.

Varighet:
Prosjektet har en varighet på 2 år for å kunne bevise årlig effekt av de nye smarte løsningene. 

Analyse og evaluering:
Prosjektet ønsker i tillegg til å kartlegge selve effekten av energieffektiviseringssystemer, og finne nærmere ut av bruken av, og interessen for slike systemer.
Dette blir gjort gjennom å vurdere:

Effekt:

 • Beregne effekten av innføring av energieffektiviseringssystemet, gjennom å se på forbruk før og etter installasjon, både etter år 1 og år 2 for å sammenlikne og kunne se utvikling .

Bruk:

 • Analyse av innsamlede bruksdata fra trykkbrytere og brukergrensesnitt for å finne ut hva som er foretrukken
 • Intervju av husstandens medlemmer for å avdekke hvem som bruker de ulike komponentene (trykkbrytere, nettbrett etc.) og hvilket forhold de har til systemet og energisparing generelt (bevisstgjøring). F.eks. hvem i husstanden bruker/ bruker ikke, sett opp mot kjønn, alder etc.
 • Hvordan har løsningene EFFEKT effekt på hele familien og husholdningen? Innovasjonsgrad Prosjektet anses å ha høy innovasjonsgrad, gjennom fokus på følgende elementer: . Brukertilpasset styringsgrensesnitt og forbruksoversikt, laget for:
 • Å engasjere (få folk til å «bry seg»)
 • Enkel styring av alle tjenester, uavhengig av alder eller forkunnskap .

Felles plattform som:

 • Gir mulighet for konvergente tjenester på tvers (Eks: En knapp styrer lys, varme og alarm, som gir økt bruk og dermed økt besparelse) o Enkelt kan oppgraderes sentralt (Med ny funksjonalitet, smartere algoritmer e.l)
 • Forenkler integrasjon av fremtidige tjenester (energi (spotpris, «demand-respons»/ laststyring), trygghet, velferd)
 • Gir betydlige samfunnsøkonomiske besparelser ved storskala utrulling . Levert som en 2-veis kommuniserende driftet tjeneste, med automatisk feilvarsling og oppfølging, og med garantert tjenestekvalitet. Ikke «frittstående» leveranser uten kontroll og oppfølging slik som i dagens løsninger.

Støttespillere

Demo Lyse prosjekter

Vis kategori: Alle