Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Triangulum: Stort europeisk smartbyprosjekt
Triangulum: Stort europeisk smartbyprosjekt
I oktober 2014 ble Stavanger utpekt som fyrtårnby sammen med Eindhoven og Manchester i Triangulum-prosjektet. Triangulum er en del av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, og skal bidra til å skape smartere byer og samfunn. Fyrtårnbyene i Triangulum skal integrere energi, mobilitet og IKT i nye løsninger som ikke har vært vist tidligere.

I dag består Triangulum av 22 partnere, fem av disse utgjør det lokale konsortiet i Stavanger. De lokale partnerne er Stavanger kommune, Lyse AS, Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger (UiS) og Greater Stavanger. Sammen skal partnerne demonstrere «first-of-a-kind»- løsninger som bidrar til å svare på EUs 7 uttalte samfunnsutfordringer.

Lyse har et relativt stort antall leveranser. Disse ble iverksatt i perioden 2015 til 2018:

  • Hjemmeautomasjon i 100 boliger
  • Smart kjøretøy-lading i 10 boliger
  • Beslutningsstøtte ved hjelp av åpne data og forbruksdata
  • Smarte løsninger på Kvalaberg skole og Bergåstjern sykehjem.

I tillegg til fyrtårnbyene har prosjektet de tre såkalte følgebyene Sabadell (i Spania), Leipzig og Praha. Disse skal fra 2018 og fram til prosjektets avslutning i 2020 tilpasse og iverksette en del av de løsningene fyrtårnbyene har utprøvd. For Lyses del vil dette for det meste innebære utprøving av en ny versjon av videoløsningen Blink for omsorgsektoren i Sabadell og Praha.

Demo Lyse prosjekter

Vis kategori: Alle