Gå til lyse.no ›

Demo:Lyse

Meny
Universell utforming av velferdsteknologi
Universell utforming av velferdsteknologi
Målet med prosjektet er å utvikle metoder, prinsipper og styringsgrensesnitt som sikrer brukervennlig velferdsteknologi.

Det kan være utfordrende å lære ett brukergrensesnitt, men det er verre å lære to eller tre. Derfor er det viktig at brukergrensesnitt er gjenkjennelige på tvers av enkeltprodukter og tjenester (både digitalt og fysisk).

Når en kommune skal levere hjemmebaserte tjenester møter de mange typer brukere. Det er viktig at behovet for spesialtilpasninger er minst mulig – derfor er prosjektets strategi å følge metoder og prinsipper for universelt design og å videreutvikle disse med tanke på velferdsteknologi.

Kartlegging:

Hjemmetjenesten og brukere av hjemmetjenester involveres i kartleggingsfasen. På denne måten sikrer man at brukernes behov blir ivaretatt, og man oppnår en god forståelse for utfordringer knyttet til bruk av velferdsteknologi sett fra brukerens synsvinkel. 

Utvikling av testsenter:

Ett av delmålene i prosjektet er å utvikle et testsenter med tilhørende metoder for å sikre universell utforming i produkt- og tjenesteleveranser av smarthus og velferdsteknologi.

Casestudier:

I løpet av prosjektet vil det bli gjennomført casestudier innen trygghetsalarm, styringsgrensesnitt og bruk av rullestol.

Et ønskelig resultat av prosjektet er å sitte igjen med verktøy som sikrer brukervennlighet på tvers av produkter- og tjenester for fellesleveranser av velferdsteknologi. Altså verktøy som både kan benyttes av LYSE som integrator av velferdsteknologi, kommunene som innkjøpere av velferdsteknologi og av leverandører av enkeltprodukter.

Samarbeidspartnere:

  • Lyse AS
  • Smartly
  • Alu Rehab
  • IRIS
  • HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Sola kommune

Prosjektets varighet:

Juli 2015 – juni 2018

Mer om prosjektet:

Følg lenkene øverst til høyre på denne siden

 

 

Partnere

Demo Lyse prosjekter

Vis kategori: Alle